Werkzaamheden met risico van terugslag

Terugslag kan optreden bij de meeste werkzaamheden als niet zorgvuldig met de zaag wordt omgegaan. Daarom is het zo belangrijk dat u de juiste zaagtechnieken aanleert en gebruikt. Gebruik altijd een kettingzaag met een functionerende kettingrem. Lees hierover meer in het stuk over de kettingrem en inertiefunctie. Duimen en vingers moeten helemaal om de handgrepen heen gevouwen zijn. Hou uw linkerduim altijd onder de voorhandgreep wanneer u de zaag gebruikt. Hierdoor vangt u de zaag in geval van terugslag.
Klik voor vergroting

 LET OP: Let op de terugslagzone!

De terugslagzone is het bovenste deel van de neus van het zaagblad. Als u het zaagblad hier gebruikt, bestaat het risico van terugslag. Zaag nooit met dat deel van het zaagblad dat een aanzienlijk risico van terugslag vormt! In het geval van terugslag zal de ketting het hout eerst met de terugslagzone grijpen. De zaag en het zaagblad worden naar ­achteren en omhoog geworpen door de kracht van de draaiende ketting.

Terugslagrisico bij takken verwijderen

Neem voorzichtigheid in acht bij het wegzagen van takken. De neus van het zaagblad kan onderliggende stammen, stobbes, verstopte ­takken en eindstukken van stammen raken en daarmee terugslag veroorzaken.

Risico van terugslag bij vellen en doorzagen

Voorbereidingen voorafgaand aan vellen
Voor het vellen is er risico van terugslag bij snoeiwerkzaamheden en wanneer u struiken en kleine bomen omzaagt die in de weg staan. Zaag met een trekkende ketting bij het snoeien. Zaag nooit boven schouderhoogte.

Vellen en doorzagen
Bij vellen en doorzagen wilt u het zaagblad eventueel in de stam boren. Er bestaat risico van terugslag als u onnauwkeurig zaagt met de terugslagzone van het zaagblad direct naar de stam gedraaid. U kunt het grootste risico van terugslag eenvoudig vermijden door de neus van het zaagblad nooit direct tegen het hout te duwen. Boor op een veilige manier zoals gedetailleerd onder 6.11 - Zagen met een insteekgat.
There are no products in this category